Ubezpieczenia

 

 

           EURO 26 - Materiały graficzne            

 


 

 

 

 

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie podróżne SIGNAL IDUNA zapewnia pomoc na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń za granicą.

 

Oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń  dla klientów indywidualnych  i grupowych, dostosowaną do wszystkich form turystyki. Ubezpieczamy zarówno wyjazdy krótko-, jak i długoterminowe, bez względu na to, jaki środek lokomocji czy miejsce zakwaterowania wybierzesz.

 

Bezpieczne Podróże

Wyjeżdżasz za granicę w celach turystycznych, biznesowych lub edukacyjnych?

Zapewnij sobie jak najlepszą ochronę ubezpieczeniową, zarówno tę związaną z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, jak i ochronę prawną. 

Mówiąc krótko - wybierz Bezpieczne Podróże!

Co oferujemy?

Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych, służbowych i zawodowych.

Jeśli jedziesz za granicę na urlop, wycieczkę objazdową, na studia, w biznesie lub do pracy, to jest to ubezpieczenie dla Ciebie.

Z czego składa się nasza oferta?

W każdym wariancie składa się ona z trzech ubezpieczeń standardowych (stanowiących bazę Bezpiecznych Podróży) oraz ubezpieczeń dodatkowych.

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:

kosztów leczenia i assistance

następstw nieszczęśliwych wypadków

pomocy i ochrony prawnej

Ubezpieczenie assistance pokrywa koszty powrotu do kraju, transportu, wyżywienia i zakwaterowania za granicą - w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a także koszty wizy, podróży i pobytu osoby niezbędnej do sprowadzenia osoby poszkodowanej do kraju.

Ważnym elementem assistance jest Centrala Alarmowa, tel. (+48) 22 864 55 26, fax (+48) 22 864 55 23. Numer Centrali Alarmowej podany jest zawsze na polisie ubezpieczeniowej.

Centrala Alarmowa, czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, udziela pomocy na miejscu zdarzenia. Informuje również, jakie działania należy podjąć w danej sytuacji (np. utraty dokumentów, biletów itp.) oraz przekazuje wiadomości rodzinie lub pracodawcy.

 

W standardzie mieści się również ochrona prawna, która pokrywa koszty wynajęcia prawnika, który za granicą będzie dochodził Twoich roszczeń.

 

Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

 bagażu podróżnego

odpowiedzialności cywilnej

rezygnacji z imprezy turystycznej

przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej

anulacji biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

 

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

 

Ubezpieczenie SKI

 SIGNAL IDUNA SKI  to ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem nie tylko sportów zimowych: narciarstwa i snowboardu, ale także sportów letnich tj. windsurfing, kitesurfing czy narciarstwo wodne. 

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA SKI to specjalny produkt przeznaczony dla osób uprawiających amatorsko narciarstwo lub windsurfing, który uwzględnia takie ryzyka jak:

odpowiedzialność cywilną poprzez ochronę w zakresie roszczeń o charakterze cywilno-prawnym, jeżeli w wyniku zdarzenia szkodowego, będącego następstwem uprawiania sportów objętych umową ubezpieczenia, osoba trzecia doznała szkody osobowej lub rzeczowej ( klient może wybrać sobie wariant ubezpieczenia z wyższym lub niższym limitem na ubezpieczenie OC),

ubezpieczenie sprzętu sportowego (tylko jeden rodzaj sprzętu zabrany ze sobą w podróż), za który uważa się: narty biegowe lub zjazdowe, wiązania narciarskie, kijki narciarskie i buty narciarskie, narty wodne, snowboard, wiązania do snowboardu, deskę windsurfingową, surfingową, kitesurfingową.

W trakcie wyjazdu narciarskiego warto pomyśleć o naszym zdrowiu, tak by ewentualna pomoc ambulatoryjna czy szpitalna nie spowodowała, że wyjazd będzie nam się kojarzył jedynie z uszczerbkiem na zdrowiu i naszych finansach. Ubezpieczenie  SKI jest ubezpieczeniem komplementarnym do podstawowego produktu turystycznego Travel.

Ubezpieczenie Travel obejmuje wszelkie koszty leczenia powstałe w wyniku szkody za granicą (wydatki poniesione na badania i zabiegi l, zakup lekarstw, pobyt w szpitalu, transport ubezpieczonego do szpitala oraz transport do kraju, zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju, zwrot kosztów wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego, zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji, zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży.

Istotną część kosztów leczenia, zwłaszcza w przypadku aktywnego wypoczynku takiego jak narciarstwo stanowią koszty ratownictwa. W ich ramach pokrywane są koszty ratunku lub poszukiwań ubezpieczonego powstałe w trakcie uprawiania sportu, prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, w tym: poszukiwania, udzielenie doraźnej pomocy lekarskiej na miejscu wypadku, transport z miejsca wypadku do najbliższego punktu opieki medycznej.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

 Ubezpieczenie to obejmuje  wypłatę świadczeń z tytułu nieszczęśliwego wypadku i związanego z tym uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu śmierci, powstałych na terenie Polski.

Wysokość odszkodowania ustala się po całkowicie zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji na podstawie przedstawionej SIGNAL IDUNA dokumentacji medycznej. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokość świadczenia określana jest przez lekarza wyznaczonego przez SIGNAL IDUNA.

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o wypadki związane z:

 uprawianiem sportów wysokiego ryzyka - m. in. jazda konna, myślistwo, nurkowanie z aparatem tlenowym

 wyczynowym uprawianiem sportów

 uprawianiem sportów ekstremalnych - np. sporty motorowe, powietrzne, paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa i wysokogórska, kolarstwo górskie.

Ryzyka związane z uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard) są objęte standardową umową ubezpieczenia.

 

 

SIGNAL IDUNA CARD

Masz od 12 do 30 lat, uprawiasz sport i kochasz podróże? 

Mamy dla Ciebie Kartę SIC, która zapewni Ci szeroką ochronę ubezpieczeniową w kraju i za granicą (karty Polska, World, World Sport i World Sport Plus), a także świetnie sprawdzi się w roli obowiązkowego ubezpieczenia dla uczniów i studentów.

Co oferujemy?

 Karta SIC zapewni Ci kompleksową ochronę ubezpieczeniową, w tym:

pokrycie kosztów leczenia (ubezpieczenie KL)

kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW)

kosztów wyrządzonej przez Ciebie szkody (ubezpieczenie OC)

 Karta SIC pomoże Ci w każdej sytuacji

 W trudnej sytuacji otrzymasz szybką pomoc dzwoniąc lub wysyłając sms do Centrali Alarmowej, która pracuje dla Ciebie 24 h przez 365 dni w roku. 

Numery do Centrali Alarmowej podane są na karcie SIC.

Korzystna alternatywa dla ubezpieczenia obowiązkowego

 Na początku roku szkolnego lub akademickiego zawsze trzeba wykupić obowiązkowe ubezpieczenie. Karta SIC świetnie sprawdzi się w roli takiego ubezpieczenia. Jest przy tym alternatywą dla ubezpieczeń, oferowanych w szkolnym sekretariacie lub dziekanacie uczelni.

Specjalnie dla miłośników sportu

 Jeśli amatorsko uprawiasz sport, w tym: surfing, windsurfing i kitesurfing, karta SIC zapewni Ci najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

Przegląd stomatologiczny gratis

 W drugim roku posiadania karty SIC możesz skorzystać 

z darmowego przeglądu stomatologicznego.

 

Ubezpieczenie w Karcie Planeta Młodych ważne jest na całym świecie 24 h na dobę przez 365 dni !!

Często wyjeżdżasz za granicę?
Prowadzisz aktywny tryb życia, uprawiasz sport?
Karty Planeta Młodych oraz Planeta Młodych Plus z rocznym ubezpieczeniem turystycznym to najlepsze rozwiązanie dla osób od 5 do 59 roku życia!

 

Wersja ubezpieczenia/zakres

NNW

KL

OC

OC SPORT

Sporty ekstremalne

CENA

5-39 lat

CENA

39-59 lat

ŚWIAT I (nie obejmuje Polski, kraju stałego pobytu, USA, Kanady, Tajlandii i Iranu oraz Afganistanu, Algierii, Iraku, Korei Północnej , Sudanu i Syrii)

TRAVEL

TA/TAPlus

7 000 PLN

60 000 EUR

30 000 EUR

20 000 EUR

NIE

130 zł

180 zł

TD/TDPlus

20 000 PLN

60 000 EUR

30 000 EUR

20 000 EUR

NIE

150 zł

200 zł

TRAVEL SPORT

TSA/TSAPlus

7 000 PLN

60 000 EUR

30 000 EUR

20 000 EUR

TAK

170 zł

220 zł

TSD/TSDPlus

20 000 PLN

60 000 EUR

30 000 EUR

20 000 EUR

TAK

210 zł

260 zł

ŚWIAT II (nie obejmuje Polski, kraju stałego pobytu, Afganistanu, Algierii, Iraku, Korei Północnej , Sudanu i Syrii)

TRAVEL VIP

TAV/TAVPlus

20 000 PLN

60 000 EUR

30 000 EUR

20 000 EUR

NIE

500 zł

540 zł

TRAVEL SPORT VIP

TSDV/TSDPlus

20 000 PLN

60 000 EUR

30 000 EUR

20 000 EUR

TAK

550 zł

590 zł

 Każdy wariant karty można rozszerzyć dodatkowo o:
Ubezpieczenie bagażu (2 000zł)
Ubezpieczenie w razie ryzyka terroryzmu
Szkody w stanie nietrzeźwości
Ubezpieczenie chorób przewlekłych
Ubezpieczenie pracy fizycznej

EURO 26 - Materiały graficzne

KARTA EURO 26

 
Europejska Karta Młodzieżowa EURO26 – mniejsze koszty, więcej radości.

Europejska Karta Młodzieżowa EURO26 obniża koszty przygód i poznawania nowych ludzi już od 1987 roku. Obecnie nasza Karta honorowana jest aż w 38 krajach, w każdym oferując tysiące zniżek.

Bardzo chętnie wykorzystywana przy krajowych bądź zagranicznych podróżach, posiada szeroką ofertę ubezpieczeń standardowych i dodatkowych, które zapewniają kompleksową i atrakcyjnie wycenioną ochronę w każdej sytuacji.
   

Podstawowe EURO26 Fakty:

 

  •     limit wieku to 5-30 lat – «26» zostało tylko w nazwie
  •     nie musisz być studentem
  •     ponad 6 000 zniżek w Polsce i 80 000 w Europie
  •     Karta opłacana jest raz na rok (już od 50 zł za Kartę z ubezpieczeniem)
  •     ubezpieczenia możesz dokładać również później, gdy tylko będą Ci potrzebne (np. wyjazd sportowy)
  •     ... i najważniejsze – Karta to naprawdę świetna rzecz!

  
Nie da się zapamiętać tysięcy rabatów, ale bardzo przyjemnie jest móc je wykorzystywać. Gdy raz staniesz się właścicielem Karty, szybko przyzwyczaisz się do tego, jak wiele usług możesz rozliczyć ze zniżką. Stale rozszerzamy ofertę dodatkowych zniżek i programów partnerskich.


Wybierz opcje swojej Karty!

Ponad 90% Kart to wersje zawierające pakiet ubezpieczeń. Dzięki popularności Karty możemy zaoferować doskonałe warunki ubezpieczenia za równie doskonałą cenę — co doceniają młodzi ludzie z całej Europy. Obecnie mamy aż 4 podstawowe pakiety ubezpieczenia dzięki czemu możesz dopasować Kartę do Swoich potrzeb:

  
    Polska – NNW 20 000 zł, OC 80 000 zł

    Polska Sport – NNW 15 000 zł, OC 80 000 zł, OC Sport 10 000 zł

    World – KL 60 000 € , NNW 5 000 € , OC 20 000 €,

    Sport – KL 60 000 €, NNW 5 000 € , OC 20 000 zł, OC Sport 5 000 €

 

Możesz dokupywać dodatkowe polisy (np. na podróż czy ochronę mieszkania) nie tylko dla siebie, ale i dla rodziny lub osób towarzyszących. To naprawdę najlepsza rzecz, którą możesz zabrać ze sobą w drogę.

Karta EURO26 to prawdziwy paszport do europejskich przygód. Dowiedz się więcej o jej zaletach i poznaj nas bliżej

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR W SUCHEJ BESKIDZKIEJ I JORDANOWIE!