PFR

FTUH Panorama Andrzej Stanisławek otrzymała subwencję finansową z PFR program 2.0 w kwocie 108.000zł