Polityka prywatności

 


 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe chcielibyśmy poinformować, że z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego poinformowania Państwa o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

 

  • Państwa dane osobowe będą przez F.T.U.H Panorama przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania oferty, dokonania rezerwacji imprezy turystycznej, wystawienia polis ubezpieczeniowych, biletów lotniczych, autokarowych, promowych i przygotowania wszelkich dokumentów związanych z powyższymi usługami.

 

  • Dane osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail) są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi wykonywanej usługi, a po jej realizacji kasowane.

  • Podanie danych osobowych w związku za zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonania. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy/ realizacja usługi.

 

  • Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Państwu możliwość:

 

-dostępu do swoich danych osobowych;

 

-zmiany w przetwarzanych przez nas danych;

 

-cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych;

 

  • -wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); stosowny wniosek należy złożyć do Administratora Danych Osobowych: F.T.U.H. Panorama Andrzej Stanisławek, Tarnawa Dolna 404, 34-210 Zembrzyce lub panoramasucha@gazeta.pl .

 

  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.